5Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Gsi Vina
15 triệu - 20 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gsi Vina
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gsi Vina
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gsi Vina
15 triệu - 20 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gsi Vina
10 triệu - 15 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm CN Khắc Niệm, P. Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh