4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Giấy Và Bao Bì Hà Nội
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Giấy Và Bao Bì Hà Nội
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Giấy Và Bao Bì Hà Nội
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Giấy Và Bao Bì Hà Nội
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu liền kề KCN Quế Võ , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh , Việt Nam