Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Gemtek Việt Nam
Thỏa thuận Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gemtek Việt Nam
Thỏa thuận Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gemtek Việt Nam
Thỏa thuận Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gemtek Việt Nam
20 triệu - 30 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gemtek Việt Nam
10 triệu - 15 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gemtek Việt Nam
15 triệu - 20 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu công nghiệp Đồng Văn II, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam