5Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Galtronics Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Galtronics Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Galtronics Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Galtronics Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Galtronics Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lot G-01, Que Vo Industrial Park Bac Ninh Province, Vietnam.