công ty TNHH g star

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

10 triệu - 15 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
10 triệu - 15 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý