công ty TNHH em tech việt nam

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
5Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Khu Công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh