Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Ngô Phan
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Ngô Phan
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Ngô Phan
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 144 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, HCM