Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Xây Dựng Đại Thịnh Vượng
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Xây Dựng Đại Thịnh Vượng
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 13 Nguyễn Công Hoan, P. 3, Quận. Bình Thạnh