Giới thiệu công ty

MAP
Địa chỉ Công ty: Trung tâm cơ điện, km 12+200 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (Đối diện trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 1)