Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long
7 triệu - 10 triệu Thái Bình
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Thái Bình
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Thái Bình
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Thái Bình
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Thái Bình
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long
7 triệu - 10 triệu Thái Bình
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long
7 triệu - 10 triệu Thái Bình
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Thái Bình
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long
7 triệu - 10 triệu Thái Bình
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô A1 Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo , Thành phố Thái Bình , Thái Bình , Việt Nam