Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

công ty TNHH dệt may hưng thái

Số nhân viên: 300 - 1000 nhân viên
Website: hungthaitextileandgarment.vn
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

5 triệu - 7 triệu 31/12/2021 Tây Ninh
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu 31/12/2020 Tây Ninh
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng hết hạn
5 triệu - 7 triệu 31/12/2019 Tây Ninh
10 triệu - 15 triệu 31/01/2019 Tây Ninh
MAP
Địa chỉ Công ty: Đường số 7, KCN Trảng Bàng, Tây Ninh