Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Tổ dân phố Dẫy, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.