1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Nghiệp
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 27 nguyễn trường tộ, Ba Đinh, HN