Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm Công Nghiệp Đông Thọ, Xã Đông Thọ , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh , Việt Nam