Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Cova Tec Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cova Tec Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cova Tec Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cova Tec Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu CN Tiên Sơn (KVMR), Phương Tân Hồng, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh