Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô H2-2-1 Khu CN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Xã Tri Phương , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh , Việt Nam