Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang