Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay

Giới thiệu công ty

MAP
Địa chỉ Công ty: Số 08 đường TS15 khu công nghiệp Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh