Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Châu Á
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Châu Á
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Châu Á
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Châu Á
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 08 đường TS15 khu công nghiệp Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh