công ty TNHH công nghệ hải đạt ( hidatech )

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Công Nghệ Hải Đạt ( Hidatech )
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghệ Hải Đạt ( Hidatech )
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghệ Hải Đạt ( Hidatech )
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghệ Hải Đạt ( Hidatech )
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: CƯ XÁ ĐÔ THÀNH , QUẬN 3