Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Nhà xưởng 15,16 Lô S, Đường D16,N12 KCN Nam Tân Uyên, P, Khánh Bình, TX, Tân Uyên, TP Bình Dương