3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng ( Nằm trong công ty Phú Thái)