Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Cict Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cict Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cict Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cict Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cict Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cict Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cict Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cict Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cict Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cict Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cict Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô VI.2, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương , Huyện Thuận Thành , Bắc Ninh , Việt Nam