Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Chế Biến Phủ Phẩm Thủy Sản Xuri Việt Trung
5 triệu - 7 triệu Nghệ An
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Chế Biến Phủ Phẩm Thủy Sản Xuri Việt Trung
7 triệu - 10 triệu Nghệ An
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: xóm 08, Diễn Hùng, Diễn Châu – Nghệ An