Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam)
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam)
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam)
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam)
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam)
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam)
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 02 VSIP IIA, Đường số 15, KCN Việt Nam-Singapore IIA , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương , Việt Nam