Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Bao Bì United
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì United
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì United
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì United
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì United
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (sạch), Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh