Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An
7 triệu - 10 triệu Long An
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô LD1_LD6, Đường số 7, KCN Xuyên Á, X Mỹ Hạnh Bắc, H Đức Hòa, T Long An