2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Ba Lan
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Ba Lan
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 18, Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh