Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Vietnam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Vietnam)
Trên 30 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Vietnam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 46, Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.