Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 34 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1 , Quận Hải Châu , Đà Nẵng , Việt Nam