Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 04th Floor PVI Tower, No.01 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam