17Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
10 triệu - 15 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
10 triệu - 15 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
15 triệu - 20 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Quế Võ, P. Vân Dương, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh