Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Công ty Tin Học Key

Số nhân viên: 50 - 100 nhân viên
Website: https://key.com.vn
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

5 - 7 triệu 29/02/2020 Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận 30/01/2020 Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng hết hạn
MAP
Địa chỉ Công ty: 765 Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp, Quận 12