Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

công ty sản xuất nhật

Số nhân viên: 300 - 1000 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
12Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Hưng Yên