công ty sản xuất của nước ngoài

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
7Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Sản Xuất Của Nước Ngoài
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Sản Xuất Của Nước Ngoài
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Sản Xuất Của Nước Ngoài
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Sản Xuất Của Nước Ngoài
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Sản Xuất Của Nước Ngoài
1 triệu - 3 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty Sản Xuất Của Nước Ngoài
1 triệu - 3 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty Sản Xuất Của Nước Ngoài
15 triệu - 20 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Tràng Duệ, Hải Phòng