Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

công ty quảng cáo minh long hải phòng

Số nhân viên: 50 - 100 nhân viên
Website: www.quangcaominhlong.vn
0Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
MAP
Địa chỉ Công ty: 706 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng