Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Olas ( Công Ty TNHH Laser Ưu Việt )
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Olas ( Công Ty TNHH Laser Ưu Việt )
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Olas ( Công Ty TNHH Laser Ưu Việt )
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Olas ( Công Ty TNHH Laser Ưu Việt )
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Olas ( Công Ty TNHH Laser Ưu Việt )
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Olas ( Công Ty TNHH Laser Ưu Việt )
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Laser Ưu Việt (Olas Ltd.)
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Olas ( Công Ty TNHH Laser Ưu Việt )
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 22-24 Nguyễn Thị Thập, khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM (www.olas.vn)