Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty May Xuất Khẩu Ssv
Thỏa thuận Hải Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm công nghiệp Hoàng Diệu , xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Hải Dương