Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Liên Doanh TNHH Vietcombank-Bonday-Benthanh
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Liên Doanh TNHH Vietcombank-Bonday-Benthanh
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Liên Doanh TNHH Vietcombank-Bonday-Benthanh
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Liên Doanh TNHH Vietcombank-Bonday-Benthanh
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng L22 Vietcombank Tower, số 05 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM