công ty khatoco

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

7 triệu - 10 triệu Long An
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 20B, Nguyễn Minh đường, TP tân an