Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Flix Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Flix Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 12M Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Vietnam