Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

công ty fdi nhật

Số nhân viên: 300 - 1000 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
9Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
10 triệu - 15 triệu 14/02/2019 Hà Nội
Trên 30 triệu 09/02/2019 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 09/02/2019 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 09/02/2019 Hải Dương
20 triệu - 30 triệu 07/02/2019 Bắc Ninh
20 triệu - 30 triệu 16/01/2019 Hà Nội
15 triệu - 20 triệu 09/02/2019 Hà Nội
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Thăng Long I, Hà Nội