Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Essa Hi - Tech
7 triệu - 10 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Essa Hi - Tech
7 triệu - 10 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Essa Hi - Tech
7 triệu - 10 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Essa Hi - Tech
7 triệu - 10 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Essa Hi - Tech
10 triệu - 15 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô N2-1, Khu công nghiệp Đồng Văn II, Xã Bạch Thượng , Huyện Duy Tiên ,Tỉnh Hà Nam