công ty CPxnk hàng việt

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty CPxnk Hàng Việt
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty CPxnk Hàng Việt
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 3A Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM