công ty CPsx túi nhựa hà nội

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty CPsx Túi Nhựa Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Công Ty CPsx Túi Nhựa Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Đỗ Hạ - Quang Vinh - Ân Thi - Hưng Yên.