công ty CP xây dựng thương mại quốc tế minh quang

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Quốc Tế Minh Quang
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Quốc Tế Minh Quang
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Hà Nội, Bắc Giang