Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty CP Vận Tải Và Vật Tư Công Nghiệp Việt-Hàn
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP Vận Tải Và Vật Tư Công Nghiệp Việt-Hàn
3 triệu - 5 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP Vận Tải Và Vật Tư Công Nghiệp Việt-Hàn
5 triệu - 7 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 62, đường Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng