Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Lô số 08-09 Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.