Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (Gilimex)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (Gilimex)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (Gilimex)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (Gilimex)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (Gilimex)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (Gilimex)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (Gilimex)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (Gilimex)
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (Gilimex)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (Gilimex)
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (Gilimex)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình T