Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

công ty CP pizza ngon

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: http://facebook.com/qsrvietnamcareer
10Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 8, tòa nhà CTM, 139 Cầu giấy, HN