Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Km số 01 Đường Kim Giang kéo dài (trong cây xăng Thanh Liệt) - gần Cầu Dậu